GYIK PDF   E-mail

Ki a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium (továbbiakban: BOI) fenntartója?
A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítványról:

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítványt 2001-ben alapította a Generali-Providencia Biztosító Zrt. és a Signal Biztosító Zrt. Az alapítvány feladata a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium fenntartása, működtetése, a pénzügyi kultúra emelése és a pénzügyi, biztosítási képzések fejlesztése.

 

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Sakgimnáziumról (BOI):

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány SzakSzakgimnáziumot (közismert nevén: BOI) 1994-ben piacvezető biztosító társaságok és a Magyar Biztosítók Szövetsége közösen alapították. Napjainkban az intézmény fenntartója a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány. Az elmúlt két évtizedben több mint 20.000 biztosítási és pénzügyi tanácsadó szerezte meg intézetünkben a szakmai képzettségét tanúsító bizonyítványát, és közülük nagyon sokan pénzügyi tárgyú - bank, befektetés, biztosítás – szakképesítésüket is, így büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy aktív részesei vagyunk a Magyarországon jelenleg dolgozó biztosítási szakember gárda pályakezdésének. Munkánk elismerése, hogy a magyar biztosítási szakma egésze „BOI vizsgának” nevezi a biztosítás, és pénzügyi közvetítői hatósági vizsgát. 
A Biztosítási Oktatási Intézetben kiváló tanárok és gyakorlati szakemberek segítségével, a legkorszerűbb info-technikai körülmények között tanulhatóak a biztosítási és a pénzügyi ismeretek. A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium – az utóbbi években - szakértői, lebonyolítói közreműködéssel sikeresen vett részt a legjelentősebb európai uniós pályázatok lebonyolításában.

A BOI fő tevékenységei:

  1. Pénzügyi OKJ-és képzések, tanfolyamok
  2. Pályázati szakértői, lebonyolítói munka (lásd később)

Mi a Pénzügyi termék-értékesítő képzettség lényege:

Banki termékértékesítő: 

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről, elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart.

Befektetési termékértékesítő:

A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről. Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A BOI Pályázati szakértői, lebonyolítói munkájáról 

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola – az utóbbi években - szakértői, lebonyolítói közreműködéssel sikeresen vett részt jelentősebb európai uniós pályázatok lebonyolításában. Az intézet szakértői több projekt tekintetében vettek részt a projekt kialakításában, költséghatékony megvalósításában. Több megvalósíthatósági tanulmány megalkotója.

 

Mit jelent az, hogy iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli oktatás?

Az magyar oktatási rendszer - a szakképzési rendszer tekintetében - két csoportra osztható: iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásra.

Az alapvető különbség az, hogy az iskolarendszerű oktatás jogszabály szerint meghatározott létszám erejéig államilag támogatott, finanszírozott az első szakképesítés megszerzéséig, de maximum 21 éves korig.
21 éves kor felett két lehetősége van a tanulni vágyóknak: vagy iskolarendszerben tanul tovább felnőttoktatási tagozaton,  (ami esti tagozatot jelent), ebben az esetben is vannak olyan képzések, amelyek jogszabály szerint meghatározott létszámig finanszírozott vagy iskolarendszeren kívül tanul tovább, de ez nem finanszírozott, egyszóval fizetős. Ugyanakkor az OKJ meghatározza azokat a képzéseket, amelyek folyhatnak iskolarendszeren belül, és azokat, amelyek kizárólag iskolarendszeren kívül (tehát minden állami támogatás nélkül) folytathatók. 
Iskolarendszerben - akár nappali, akár felnőttoktatásra (esti) tagozatra jár valaki támogatott helyre - jár pl. diákigazolvány.
Iskolarendszeren kívül, semmilyen egyéb kedvezményben nincs.

Hol, hogyan kaphatok bővebb információkat az iskolával kapcsolatban?

Személyesen és telefon az iskola titkárságán.