BOI
MAGAM ADOM! PDF   E-mail

Iskolánk együttműködő partnere a MAGAM ADOM! Siklós Járási nők a családban és a munkahelyen, Nő-Köz-Pont Kisharsányban megnevezésű, EFOP-1.2.9-17-2017-00108 azonosítószámú programnak. A program keretében az alábbi képzéseket szervezzük:

Képzés neve: Munka és magánélet összehangolása

Képzés nyilvántartási száma: E-000587/2014/D015

Képzés neve: Munkáltatók képzése

Képzés nyilvántartási száma: E-000587/2014/D016

Képzés neve: Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

Képzés nyilvántartási száma: E-000587/2014/D018

Képzés neve: Társadalmi partnerkezelés

Képzés nyilvántartási száma: E-000587/2014/D017

 

A program az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 (Családbarát ország) kiemelt projekt keretében a CSBO Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás keretében valósul meg.

 

A Magam Adom! program küldetése:

• a nők foglalkoztatásának segítése;

• a munka és a magánélet összhangjának megteremtése;

• a harmonikus családi élet feltételeinek támogatása.

Célunk, hogy:

• segítsük a nők elhelyezkedését;

• a munkáltatókkal együttműködjünk;

• olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, ami segíti a nők számára a munka és a magánélet összehangolását;

• az előítéleteket csökkentsük.

 

Támogatást kívánunk nyújtani a családos férfiak és a gyermeküket egyedül nevelő apák részére is.

Szervezünk:

• rendezvényeket;

• foglalkozásokat;

• képzéseket

• családok;

• gyermekek;

• felnőttek;

• idősek számára egyaránt.

 

A Kisharsányi Család és KarrierPONT épületében várjuk az érdeklődőket:

• információval;

• tanácsadással;

• Helyi szolgáltatásokkal;

• képzésekkel és műhelyekkel.

Nyitottak vagyunk további együttműködésekre munkáltatókkal, szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik szívesen csatlakoznak küldetésünkhöz!

További információ: www.eperfasor.hu

 
Biztosítási Tanácsadó (55 343 01) PDF   E-mail

Biztosítási Tanácsadó (55 343 01) képzés 

 

Iskolarendszeren kívül, tanfolyamfelnőttképzési formában, távoktatásban (péntek-szombat) a konzultációs órák száma összesen 80 óra.

A képzés felnőttképzési nyilvántartásbavételi száma: E-000587/2014/A001

Jelentkezési határidő: 2019. 04. 25.

A képzés díja: 150 000 Ft + 50 000 Ft vizsgadíj, mely utóbbi tartalmazza a modulzáró vizsgák díját is.

A képzés tervezett kezdete: 2019. 05. 11.

A beiratkozás feltétele:

Regisztrációs díj befizetése (8.000 Ft.).

Ha Ön biztosítási területen dolgozik, és nincs államilag elismert végzettsége, akkor erre a tanfolyamra van szüksége!

Biztosítási tanácsadó tanfolyami képzésünk elvégzésével képességet szerez szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani, mivel a Biztosítási Oktatási Intézettől megkapja az ehhez szükséges szakmai ismereteket.

Biztosítási tanácsadó tanfolyamunkat elvégezve olyan piacképes tudásra tesz szert, amellyel könnyedén elhelyezkedhet egy biztosítónál vagy biztosítási, pénzügyi területen működő vállalkozásnál akár vezetői pozícióban is.

Szeretettel várjuk Önt oktatási központunkban!

A biztosítási tanácsadó feladatai: Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad. Tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról. Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít. Szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.

Biztosító, biztosításközvetítő részegységet vezet. Biztosítási ügyviteli, portfoliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel.

Miért válasszon bennünket?

Mert a BOI 22 éves múlttal rendelkező, szakterületén elismert intézmény, amely biztosítja hallgatói számára a versenyképes szakmai tudás elsajátítását.

Jelentkezzen most online felületünkön!

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  • a gazdasági környezet alakulását, valamint annak biztosítási ügyletekre gyakorolt hatását értékelni,
  • meghatározó biztosítási szolgáltatásokat és termékeket elemezni,
  • a biztosítási üzem főbb összefüggéseit átlátni és értékelni,
  • a biztosítási ügyleteket kezelni,
  • a főbb kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmazni.

Modulok:

A modul azonosító száma

A modul megnevezése

A tervezett konzultációs órák száma

10780-12

Marketing, biztosítási és kockázatkezelési feladatok

10 óra

10781-12

Közgazdaságtani feladatok

10 óra

10782-12

Biztosításelmélet és biztosítási tanácsadás

10 óra

10783-12

Biztosítási jogi feladatok

20 óra

10784-12

Biztosításmatematikai feladatok

20 óra

10785-12

Biztosításinformatikai feladatok

10 óra

Szakmai előképzettség:

a) közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők esetében legalább egy év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervezetnél igazoltan eltöltött gyakorlat,

b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább 1 év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervezetnél igazoltan eltöltött gyakorlat,

c) a felsőoktatás alapképzési szakjain, másoddiplomás szakjain, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti bármely képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy képzés befejezéséről szóló oklevél esetében legalább egy év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervezetnél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy

d) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

e) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

f) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés) vagy

g) legalább egy év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervezetnél, biztosítási szakoktatást folytató intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, amennyiben érettségi vizsgával rendelkezik,

h) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés.,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 36. § (5) bekezdése, 41. § (2) bekezdése és 48. § (3) bekezdése szerinti hatósági vizsga követelményei, valamint 2 év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervezetnél, biztosítási szakoktatást folytató intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat.

2.3. Előírt gyakorlat:–

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai és vizsgakövetelmények